Б.Нямаахүү

Б.Нямаахүү

Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Дээш