Н.Анхтөр

Н.Анхтөр
Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Зол-Эрдэнэ

Б.Зол-Эрдэнэ
Нягтлан бодогч

Д.Мөнхзаяа

Д.Мөнхзаяа
Нягтлан бодогч

Ц.Ус-Эх

Ц.Ус-Эх
Нярав

Г.Соёлсайхан

Г.Соёлсайхан
Тасалбар түгээгч

Дээш