Б.Солонго МУГЖ

Уран бүтээлийн удирдлага
Уран сайхны удирдагч бөгөөд Уран бүтээлийн удирдах албаны дарга

 


Товч Уран бүтээлийн удирдлага
Б.Солонго МУГЖ
Уран бүтээлийн удирдлага
Уран сайхны удирдагч бөгөөд Уран бүтээлийн удирдах албаны дарга

 


Дэлгэрэнгүй

Ц.Төвшинтөгс

Захирал
МУГЖ

Товч Захирал
Ц.Төвшинтөгс
Захирал
МУГЖ

Дэлгэрэнгүй

Г.Эрдэнэбаатар МУСТА

Уран бүтээлийн удирдлага
Ерөнхий найруулагч

 


Товч Уран бүтээлийн удирдлага
Г.Эрдэнэбаатар МУСТА
Уран бүтээлийн удирдлага
Ерөнхий найруулагч

 


Дэлгэрэнгүй

Н.Туулайхүү МУУГЗ

Уран бүтээлийн удирдлага
Ерөнхий удирдаач

 


Товч Уран бүтээлийн удирдлага
Н.Туулайхүү МУУГЗ
Уран бүтээлийн удирдлага
Ерөнхий удирдаач

 


Дэлгэрэнгүй

Бахчисарайн оргилолт булаг балет

Чингис хаан дуурь

Хунт нуур балет

Дон кихот

Жизель

Эрхэм үйлчлүүлэгч, Хүндэт судлаачид, Хамтрагчид

Бүх урлаг дотроос хөгжим хамгийн хүмүүнлэг бөгөөд түгээмэл нь байдаг

Жан Поль

Үг хүчгүйдсэн тэр газар бүхий л төгс байдлаараа илүү уран тод хэл бол хөгжим байдаг

П.И.Чайковский

В.Гёте

"Урлагийн сүр нь юу юунаас илүү хөгжимд илэрдэг"
FUNDED

OFFICES AROUND THE WORLD

Stockholm Office
Stockholm

+(30) 225 3356
www.kallyas.se
dept@kallyas.se

New York Office
New York

+(30) 225 3356
www.kallyas.us
dept@kallyas.us

Quebec Office
Quebec

+(30) 225 3356
www.kallyas.ca
dept@kallyas.ca

Sydney Office
Sydney

+(30) 225 3356
www.kallyas.au
dept@kallyas.au

Bucharest Office
Bucharest

+(30) 225 3356
www.kallyas.ro
dept@kallyas.ro

Botswana Office
Botswana

+(30) 225 3356
www.kallyas.bw
dept@kallyas.bw

Дээш