Х.Одгэрэл

Х.Одгэрэл
Үйлчилгээ аж ахуйн албаны дарга

Л.Цэнд-Аюуш

Л.Цэнд-Аюуш
Их эмч

Ц.Заяа

Ц.Заяа
Сувилагч

Д.Нансалмаа

Д.Нансалмаа
Угтах үйлчилгээний ажилтан

Ц.Ундармаа

Ц.Ундармаа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Орхон

Б.Орхон
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

О.Мөнхтуяа

О.Мөнхтуяа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Д.Мөнхзаяа

Д.Мөнхзаяа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Н.Солонго

Н.Солонго
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Б.Эрдэнэтуяа

Б.Эрдэнэтуяа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Э.Бадамханд

Э.Бадамханд
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Т.Халиунаа

Т.Халиунаа
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

А.Сармандах

А.Сармандах
Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Дээш