ҮЗВЭР

ҮЗВЭР (4)

Үсгийн дарааллаар

Улирлын үзвэр

Улирлын үзвэр (1)

 

УДБЭТ-ЫН 2016-2017 ОНЫ ТОГЛОЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

10-р сар

04 ний   Мягмар гараг 18.00 цагт                  ОХУ-ын Большой театртай хамтарсан

                                                                             “Мөнхийн   нөхөрлөл” концерт

08 ны     Бямба гараг    17.00 цагт                 А.Адан “Жизель” балет

09 ний    Ням гараг       17.00 цагт                 А.Адан “Жизель” балет

15 ны     Бямба гараг    17.00 цагт                 Ж.Бизе “Кармен” дуурь

16 ны     Ням гараг       17.00 цагт                 Ж.Бизе “Кармен” дуурь

22 ны     Бямба гараг    17.00 цагт                   Ц.Нацагдорж “Гүнгэрийн гүнж” дуурь

23 ны     Ням гараг       17.00 цагт                   П.И.Чайковский “Хунт нуур” балет

29 ний   Бямба гараг    17.00 цагт                   Ж.Верди “Аида” дуурь

30 ны     Ням гараг       17.00 цагт                 Ж.Верди “Аида” дуурь

 

11-р сар

05 ны     Бямба гараг   17.00 цагт                         Б.Дамдинсүрэн “Учиртай гурван толгой” дуурь

06 ны     Ням гараг      17.00 цагт                    Ж.Чулуун “Уран Хас” балет

12 ны     Бямба гараг   17.00 цагт                      П.И.Чайковский “Хунт нуур”  балет

13 ны     Ням гараг      17.00 цагт                     Ж.Верди “Трубадур” дуурь

17 ны    Лхагва гараг  19.00 цагт                          Итали йн Парма хотын театртай хамтарсан       

                                                                                “Ж.Вердийн  үдэш” тоглолт

19 ний   Бямба гараг   17.00 цагт                      Б.Дамдинсүрэн “Учиртай гурван толгой” дуурь Их

                                                                                зохиолч Д.Нацагдоржийн 110 жилийн ойд зориулав.

20 ны Ням гараг          17.00 цагт                                  Ж.Мэнд- Амар “Үйлийн гурван толгой” балет Их

                                                                                зохиолч Д.Нацагдоржийн 110 жилийн ойд зориулав.

26 ны Бямба гараг       17.00 цагт                           Ж.Пуччини “Чио Чио Сан” дуурь

27 ны Ням гараг          17.00 цагт                     П.И.Чайковский  “Франческа да Римини”,

                                                                                    З.Хангал “Эрдэнэсийн охид” балет

12-р сар

03 ны Бямба гараг     17.00 цагт                          Ж.Пуччини “Тоска” дуурь

04 ний Ням гараг       17.00 цагт                          А.Адан “Жизель” балет

10 ны Бямба гараг     17.00 цагт                          П.И.Чайковский “Хунт нуур”  балет

11 ний Ням гараг      17.00 цагт                           Ж.Пуччини “Богема” дуурь

17 ны Бямба гараг    17.00 цагт                            П.И.Чайковский “Щелкунчик” балет

18 ны Ням гараг        17.00 цагт                           П.И.Чайковский “Щелкунчик” балет

 

2017 он

 

01-р сар

07 ны Бямба гараг   17.00 цагт                                   Л.Мөрдорж “Хөхөө Намжил” дуурь

08 ны Ням гараг      17.00 цагт                                   Ж.Верди “Трубадур“ дуурь

14 ний Бямба гараг 17.00 цагт                                   Л.Делиб “Цэнхэр нүдэн бүсгүй” балет

15 ны Ням гараг      17.00 цагт                                    Ц.Нацагдорж “Гүнгэрийн гүнж” дуурь

21 ний Бямба гараг 17.00 цагт                                    Б.Шарав “Чингис хаан” дуурь

22 ны Ням гараг     17.00 цагт                                     Б.Шарав “Чингис хаан” дуурь

28 ны Бямба гараг  17.00 цагт                                     П.И.Чайковский “Хунт нуур”  балет

29 ний Ням гараг    17.00 цагт                                     Ц.Нацагдорж “Үүлэн заяа” дуурь

 

02-р сар

04 ний Бямба гараг     17.00 цагт                                 Ж.Пуччини “Тоска” дуурь

05 ны Ням гараг          17.00 цагт                                  Балетын гала тоглолт

11 ний Бямба гараг      17.00 цагт                                 Ж.Бизе  “Кармен” дуурь

12 ны Ням гараг           17.00 цагт                                 Х.Алтангэрэл “Төгсгөлгүй” балет

14 ний Мягмар гараг   19.00 цагт                                    Шилдэг залуу хөгжимчдийн

                                                                                              “Жаргалтай залуу нас”  концерт

 

18 ны Бямба гараг       17.00 цагт                                Ж.Рoссини “Севилийн үсчин” дуурь

19 ний Ням гараг        17.00 цагт                                 А.Хачатурян “Спартак” балет

25 ны Бямба гараг       17.00 цагт                                Ахмадуудад зориулсан “Хүндлэн золгоё”

                                                                                              концерт

 

03-р сар

04 ний Бямба гараг     17.00 цагт                              Ц.Нацагдорж “Үүлэн заяа” дуурь

05 ны Ням гараг          17.00 цагт                             Л.Делиб “Цэнхэр нүдэн бүсгүй” балет

08 ны Лхагва гараг      19.00 цагт                            “Бүсгүй танаа” концерт

11 ний Бямба гараг     17.00 цагт                              Ж.Пуччини “Богема” дуурь

12 ны Ням гараг          17.00 цагт                             Э.Чойдог “Шарилжин дундах цэцэг” ба лет,

                                                                                          Римский-Корсаков“Шехерезада” балет

18 ны Бямба гараг        17.00 цагт                            А.Хачатурян “Спартак” балет

19 ний Ням гараг          17.00 цагт                            Ж.Верди “Травиата“ дуурь

25 ны Бямба гараг        17.00 цагт                             Ж.Мэнд-Амар “Үйлийн гурван толгой” балет

                                                                                          30 жил

26 ны Ням гараг           17.00 цагт                             ОУ-ын Театрын өдөрт зориулсан гала концерт

 

04-р сар

01 ний Бямба гараг    17.00 цагт                   А.Моцарт “Дон Жуан” дуурь

02 ны Ням гараг         17.00 цагт                   Л.Минкус “Дон Кихот” балет

08 ны Бямба гараг      17.00 цагт                   Л.Минкус “Пахита” балет,

                                                                              Ф.Шопен “Шопениана” балет

09 ний Ням гараг      17.00 цагт                     П.И.Чайковский “Евгений Онегин” дуурь

15 ны Бямба гараг    17.00 цагт                     Ж.Верди “Травиата” дуурь 40жил

16 ны Ням гараг       17.00 цагт                                    П.И.Чайковский “Хунт нуур” балет

22 ны Бямба гараг    17.00 цагт                     Ж.Пуччини “Чио Чио Сан” дуурь

23 ны Ням гараг       17.00 цагт                                 Л.Минкус “Дон Кихот” балет

29 ний Бямба гараг   17.00 цагт                    П.И.Чайковский “Нойрссон гүнж” балет

30 ны Ням гараг        17.00 цагт                    Ж.Пуччини “Богема” дуурь

 

05-р сар

06 ны Бямба гараг   17.00 цагт                      Б.Дамдинсүрэн “Учиртай гурван толгой” дуурь /найрал дуу/

07 ны Ням гараг      17.00 цагт                      А.Адан “Жизель” балет

11 ний Пүрэв гараг 19.00 цагт                       “Найрал дуу-70 жил” концерт

13 ны Бямба гараг   17.00 цагт                      П.И.Чайковский “Хунт нуур” балет

14 ний Ням гараг     19.00 цагт                      “Найрал дуу-70 жил” гала концерт

20 ны Бямба гараг   17.00 цагт                      Х.Билэгжаргал “Ламбугайн нулимс”дуурь

21 ний Ням гараг    17.00 цагт                       Л.Мөрдорж “Хөхөө Намжил” дуурь

27 ны Бямба гараг   17.00 цагт                        П.Гертель “Үр дүнгүй болгоомжлол” шинэ балет

28 ны Ням гараг      17.00 цагт                         П.Гертель “Үр дүнгүй болгоомжлол” шинэ балет

 

06-р сар

03 ны Бямба гараг    17.00 цагт                     Ж.Пуччини “Чио Чио Сан” дуурь 50жил

04 ний Ням гараг      17.00 цагт                     Ж.Пуччини “Чио Чио Сан” дуурь 50жил

10 ны Бямба гараг     17.00 цагт                    Ж.Доницетти “Лучиа ди Ламмермур” дуурь

11 ний Ням гараг      17.00 цагт                     Б.Асафьев “Бахчисарайн оргилолт булаг” балет

17 ны Бямба гараг    17.00 цагт                     П.Гертель “Үр дүнгүй болгоомжлол” балет

18 ны Ням гараг       17.00 цагт                                  П.Гертель “Үр дүнгүй болгоомжлол” балет

24 ний Бямба гараг   17.00 цагт                    “Дөрвөн өнгө” балет

25 ны Ням гараг       17.00 цагт                                   Ж.Верди “Риголетто” дуурь 30жил

 

07-р сар

01 ний Бямба гараг    21.00цагт                    Best of Classics: Open air

10 ны Даваа гараг      21.00 цагт                    Б.Дамдинсүрэн “Учиртай гурван толгой” дуурь

15 ны Бямба гараг     17.00 цагт                    Б.Шарав “Чингис хаан” дуурь

16 ны Ням гараг        17.00 цагт                    А.Адан “Жизель” балет

22 ны Бямба гараг     17.00 цагт                    Э.Чойдог “Чойжид дагина” балет

 

23 ны Ням гараг        17.00 цагт                    Б.Шарав “Чингис хаан” дуурь

View items...
Sunday, 11 October 2015 11:28

Онлайн билет захиалга

Бичсэн

https://www.ticket.mn/palaces/10/ - холбоосоор нэвтрэн орж өөрийн дуртай үзвэрээ сонгон үзэх боломжтой. 

 

Зохиогчийн эрх © 2015 он
Сайт эзэмшигч Монгол Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театр