Б.Анужин

Б.Анужин

Үзвэрийн танхимын үйлчилгээний ажилтан

Дээш